Troisdeuxun's Dome

Dream Baby

Du är inte ensam

Att vara en anhörig till missbrukare måste vara väldigt tufft. Att se den man älskar skada sig själv på det sättet dom gör och sakta tyna bort. Det finns hjälp som man kan få om man är missbrukare, men det finns även hjälp och stöd att få om man är en anhörig till missbrukare. Det kan vara skönt att få träffa andra som går igenom en liknande situation att känna att man inte är ensam i världen med detta problem. Så om du har en anhörig som lider av missbruk var inte då rädd att prata med andra om det eller att ta kontakt med personer som kan hjälpa dig genom detta.