Troisdeuxun's Dome

Dream Baby

Retrofoto

Han hade ingen aning om vad dyrgripen skulle ha kostat. Men nu hade han fått den för långt och troget arbete på firman, närmare bestämt ett halvt sekel! Presenten var en riktig gammal klenod vars fodral var väl utnött medan kameran i sig fortfarande var intakt. Den hade både en manuell inställning för bländaren och en för ISO-talet, vilket på den tiden hette ASA. Utöver det fanns möjligheten att koppla på en blixt som underlättade fotograferingen i mörker. På undersidan fanns även inskriptionen från den första ägaren vilken sedan länge glömt den gamla klenoden. Han kände sig stolt över klenoden som nu blivit hans!